مطالب مرتبط با کلید واژه

سامانه مدیریت نشریات علمی


سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه تهران

سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه تهران در سال ۱۳۹۱ و بر پایه آخرین تکنولوژی روز دنیا و با استفاده از نرم افزارهای متن باز (PHP-Linux-mysql) تهیه شده است. شایان ذکر است از حدود سال ۱۳۸۵ دانشگاه تهران سامانه مدیریت نشریات ...