مطالب مرتبط با کلید واژه

خدمات فناوری


سامانه بانک نرم افزارهای دانشگاه تهران

سامانه بانک نرم افزارهای دانشگاه تهران از سال ۱۳۹۵ در مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه توسعه یافته و راه اندازی گردید. همه کاربران دانشگاه می‌توانند با مراجعه به این سایت و جستجوی نرم افزار مورد نظر خود، در صورت وجود نرم افزار ...

سامانه پذیرش دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه تهران

سامانه پذیرش دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه تهران در سال ۱۳۹۷ در راستای توسعه هویت بین‌الملل دانشگاه تهران و فراهم نمودن بستر مناسب برای تحصیل دانشجویان غیر ایرانی در دانشگاه تهران به صورت تماماً انگلیسی جهت سهولت کار دانشجویان غیر ایرانی، طراحی و ...

سامانه درخواست اکانت اینترنت میهمان(wispot )

سامانه درخواست اکانت اینترنت میهمان(wispot ) در سال ۱۳۹۸ توسعه یافته و راه اندازی گردید. با استفاده از این سامانه اساتید محترم دانشگاه تهران می‌توانند به تعداد مورد نیاز اکانت اینترنت موقت یک روزه با میزان کوتای۱ GB دریافت کرده ...