سامانه پذیرش دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه تهران

تعداد بازدید:۵۴۰۰
سامانه پذیرش دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه تهران در سال ۱۳۹۷ در راستای توسعه هویت بین‌الملل دانشگاه تهران و فراهم نمودن بستر مناسب برای تحصیل دانشجویان غیر ایرانی در دانشگاه تهران به صورت تماماً انگلیسی جهت سهولت کار دانشجویان غیر ایرانی، طراحی و پیاده سازی شده است.
فرآیند این سامانه طوری طراحی شده است که متقاضیان کلیه مراحل ثبت درخواست، ارسال مدارک را می‌توانند به صورت الکترونیکی و غیر حضوری انجام دهند و در هر لحظه از روند پیشرفت درخواست خود آگاهی یابند.
کاربران این سامانه کلیه متقاضیان غیر ایرانی تحصیل در دانشگاه تهران هستند و بهره بردار آن معاونت بین‌الملل دانشگاه می‌باشد.

 

مزایاو امکانات سامانه:

  ثبت نام در سامانه و تشکیل پروفایل کاربری ( Sign up )

  امکان ثبت پیش‌نویس ( Draft ) و بازگشت جهت تکمیل درخواست

  امکان پیگیری مرحله به مرحله هر درخواست ( Tracking)

  امکان ارسال پست الکترونیکی به کاربر بعد از تغییر هر مرحله

  امکان درج چندین توصیه نامه در فرم ثبت نام

  امکان درخواست خوابگاه همزمان با ثبت درخواست پذیرش 

آدرس سامانه :  https://admissions.ut.ac.ir

کلید واژه ها: سامانه پذیرش دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه تهران خدمات فناوری