مطالب مرتبط با کلید واژه

مدیریت پروژه


سامانه مدیریت پروژه

سامانه مدیریت پروژه در سال ۱۳۹۴ با هدف مدیریت فعالیت‌های سازمان و سنجش میزان تطابق عملکرد سازمان با استراتژی‌ها و اهداف خرد و کلان مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه تهران راه‌اندازی شد. این سامانه در دو بخش مدیریت پروژه‌ها و مدیریت ...