مطالب مرتبط با کلید واژه

سامانه پشتیبانی خدمات


سامانه پشتیبانی خدمات فناوری اطلاعات

سامانه پشتیبانی خدمات فناوری اطلاعات در سال ۱۳۹۰ و در راستای مدیریت مؤثر درخواست های کاربران در سطح دانشگاه و به سفارش مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه، به بهره برداری رسید. در این سامانه کاربران دانشگاه (اعضا هیأت علمی، پرسنل و ...