مطالب مرتبط با کلید واژه

سامانه کتاب‌خانه‌های دانشگاه تهران


سامانه کتاب‌خانه‌های دانشگاه تهران

سامانه کتاب‌خانه های دانشگاه تهران در سال ۱۳۹۷ تهیه شده است. شایان ذکر است از حدود سال ۱۳۸۰ دانشگاه تهران سامانه کتاب‌خانه‌ای خود را تهیه و استفاده می‌کرد ولی با گذشت زمان و نیازمندی‌های جدید نیاز به تهیه سامانه جدیدی احساس می‌شد. ...