سامانه کتاب‌خانه‌های دانشگاه تهران

تعداد بازدید:۸۳۵۵

سامانه کتاب‌خانه های دانشگاه تهران در سال ۱۳۹۷ تهیه شده است. شایان ذکر است از حدود سال ۱۳۸۰ دانشگاه تهران سامانه کتاب‌خانه‌ای خود را تهیه و استفاده می‌کرد ولی با گذشت زمان و نیازمندی‌های جدید نیاز به تهیه سامانه جدیدی احساس می‌شد. امکان ثبت اطلاعات کتابشناختی بر اساس مارک – مدیریت مراجعات از مهمترین امکانات سامانه کتاب‌خانه است.

کلیه کتاب‌خانه های دانشگاه تهران – دانشجویان – اعضای هیأت علمی و کارمندان دانشگاه – محققین بیرون از دانشگاه از مهمترین کاربران این سامانه هستند.

توسعه سامانه پژوهشی بر اساس اهداف کیفی برنامه دوم دانشگاه تهران صورت پذیرفته است. شاخص‌ترین اهدافی که در این راستا مد نظر قرار گرفته گسترش و افزایش استقلال دانشگاه (توسعه خدمات پژوهشی) و توسعه متناسب فضای مجازی (سامانه سپاری) است.

شایان ذکر است قسمت‌هایی از این سامانه هنوز به مرحله بهره برداری نرسیده است (پایان نامه‌ها – نشریات و منابع دیجیتال) و همچنان از سامانه قدیمی استفاده می‌گردد.

 

مزایاو امکانات سامانه:

‌امکان ثبت اطلاعات کتابشناختی بر اساس مارک

جستجوی منابع

تهیه گزارشات پویا

تعیین سهمیه‌ها و گروه‌های امانت

مدیریت مراجعات

ثبت اطلاعات منابع دیجیتال

آدرس سامانه :  https://lib1.ut.ac.ir:8443/faces/home.jspx

کلید واژه ها: سامانه کتاب‌خانه‌های دانشگاه تهران پژوهشی