مطالب مرتبط با کلید واژه

سامانه مدیریت نشریات دانشجویی


سامانه مدیریت نشریات دانشجویی دانشگاه تهران

سامانه مدیریت نشریات دانشجویی دانشگاه تهران در سال ۱۳۹۶ و بر پایه آخرین تکنولوژی روز دنیا و با استفاده از نرم افزارهای متن باز (PHP-Linux-mysql) تهیه شده است. شایان ذکر است در مرحله اول انجمن‌های علمی دانشجویی و سپس کلیه ...