سامانه مدیریت نشریات دانشجویی دانشگاه تهران

تعداد بازدید:۱۱۹۳

سامانه مدیریت نشریات دانشجویی دانشگاه تهران در سال ۱۳۹۶ و بر پایه آخرین تکنولوژی روز دنیا و با استفاده از نرم افزارهای متن باز (PHP-Linux-mysql) تهیه شده است. شایان ذکر است در مرحله اول انجمن‌های علمی دانشجویی و سپس کلیه نشریات دانشجویی تحت پوشش این امکان قرار گرفتند. 

معاونت فرهنگی دانشگاه تهران – دانشجویان – انجمن‌های علمی و نشریات دانشجویی از مهمترین کاربران این سامانه هستند.

توسعه سامانه نشریات بر اساس اهداف کیفی برنامه دوم دانشگاه تهران صورت پذیرفته است. شاخص ترین اهدافی که در این راستا مد نظر قرار گرفته گسترش و افزایش استقلال دانشگاه (توسعه خدمات پژوهشی) و توسعه متناسب فضای مجازی (سامانه سپاری) است.

 

مزایاو امکانات سامانه:

ارسال مقاله

داوری مقاله

انتشار مقالات تأیید شده

ایجاد وب سایت مربوط به هر نشریه

انجام کلیه فرایندهایی که منجر به چا‌پ مقاله در نشریات علمی دانشگاه می‌شوند 

آدرس سامانه :  https://Stdpub.ut.ac.ir

کلید واژه ها: سامانه مدیریت نشریات دانشجویی پژوهشی