مطالب مرتبط با کلید واژه

سامانه پیام رسان


سامانه پیام رسان

مراحل پیاده سازی سامانه پیام رسان دانشگاه تهران در زمستان ۱۳۹۴ آغاز گردید و این سامانه در اردیبهشت ۱۳۹۵ راه اندازی و آغاز به کار کرد. این سامانه جهت تسهیل اطلاع‌رسانی‌ها به کارکنان، اعضای هیئت‌علمی، افراد هویت موقت و دانشجویان دانشگاه ...