مطالب مرتبط با کلید واژه

سامانه فرآیندهای وام صندوق رفاه


سامانه فرآیندهای وام صندوق رفاه

سامانه فرآیندهای وام صندوق رفاه مربوط به اداره کل امور رفاهی و معاونت مالی اداری دانشگاه تهران، در سال ۱۳۹۵ به منظور انجام نوبت دهی وام و پرداخت آن به صورت گروهی راه اندازی شد. امکان بهره برداری از این ...