سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی و فناوری دانشگاه تهران

تعداد بازدید:۱۸۴۵

سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی و فناوری دانشگاه تهران در سال ۱۳۹۲ و بر پایه آخرین تکنولوژی روز دنیا و با استفاده از نرم افزارهای متن باز (Python-Linux-PostgreSql) تهیه شده است. شایان ذکر است از حدود سال ۱۳۸۰ دانشگاه تهران سامانه مدیریت اطلاعات اعضای هیأت علمی را استفاده می‌کرد ولی با گذشت زمان و نیازمندی‌های جدید سامانه جدیدی پا به عرصه گذاشت.

اداره کل نظارت و برنامه‌ریزی پژوهشی – اداره کل طرح‌های کاربردی – معاونت پژوهشی پردیس و دانشکده‌ها – اداره کل نظارت و برنامه‌ریزی آموزشی – معاونت آموزشی پردیس و دانشکده‌ها و در نهایت اعضای هیأت علمی از مهمترین کاربران این سامانه هستند.

توسعه سامانه پژوهشی بر اساس اهداف کیفی برنامه دوم دانشگاه تهران صورت پذیرفته است. شاخص‌ترین اهدافی که در این راستا مد نظر قرار گرفته گسترش و افزایش استقلال دانشگاه (توسعه خدمات آموزشی – توسعه خدمات پژوهشی) و توسعه متناسب فضای مجازی (سامانه سپاری) و شفافیت اطلاعاتی است.

 

مزایاو امکانات سامانه:

محاسبه اعتبار ویژه پژوهشی

ایجاد رزومه اعضای هیأت علمی

تهیه گزارشات جشنواره پژوهش

تهیه گزارشات جشنواره پژوهش

تهیه گزارشات ارتقا و تبدیل وضعیت

فرایند ترفیع

آدرس سامانه :  https://rtis.ut.ac.ir

کلید واژه ها: سامانه مدیریت اطلاعت پژوهشی و فناوری پژوهشی