مطالب مرتبط با کلید واژه

سامانه مدیریت اطلاعت پژوهشی و فناوری


سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی و فناوری دانشگاه تهران

سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی و فناوری دانشگاه تهران در سال ۱۳۹۲ و بر پایه آخرین تکنولوژی روز دنیا و با استفاده از نرم افزارهای متن باز (Python-Linux-PostgreSql) تهیه شده است. شایان ذکر است از حدود سال ۱۳۸۰ دانشگاه تهران سامانه ...

سامانه احراز هویت مرکزی

سامانه احراز هویت مرکزی دانشگاه از سال ۱۳۸۹ با هدف ایجاد هویت واحد برای کاربران (و صدور شناسه یکتا برای هر کدام) و همچنین ایجاد ساز و کاری واحد برای احراز هویت در سامانه‌های مختلف سازمان طراحی و پیاده سازی ...

مدیریت فرآیند هسته پژوهشی

در راستای سیاست سامانه سپاری فرآیندها و شفافیت اطلاعاتی، با همکاری معاونت پژوهشی و مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه تهران از سال ۱۳۹۹ امکان سامانه سپاری فرآیند تشکیل هسته پژوهشی به عنوان یکی از فرآیندهای سامانه مدیریت اطلاعات پژوهش و فناوری ...