سامانه فرایند ارتقای مرتبه علمی (پاد)

تعداد بازدید:۲۹۴
در راستای سیاست سامانه سپاری فرآیندها و شفافیت اطلاعاتی، با همکاری معاونت آموزشی و مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه تهران از سال ۱۴۰۰ امکان سامانه سپاری فرآیند ارتقای مرتبه علمی به عنوان یکی از فرآیندهای سامانه مدیریت اطلاعات پژوهش و فناوری (RTIS) فراهم شده است.
اداره کل نظارت و برنامه‌ریزی آموزشی، معاونت آموزشی پردیس و دانشکده‌ها، کمیته منتخب پردیس / دانشکده‌ها، دبیران کمیته منتخب، اعضای هیأت ممیزه، اعضای کمیسیون تخصصی، اعضای کمیسیون فرهنگی و در نهایت اعضای هیأت علمی از مهمترین کاربران این سامانه هستند.
توسعه سامانه فرایند ارتقای مرتبه علمی (پاد) بر اساس اهداف کیفی برنامه دوم دانشگاه تهران صورت پذیرفته است. شاخص‌ترین اهدافی که در این راستا مد نظر قرار گرفته گسترش و افزایش استقلال دانشگاه (توسعه خدمات آموزشی، توسعه خدمات پژوهشی) و توسعه متناسب فضای مجازی (سامانه سپاری) و پیشبرد اهداف دانشگاه سبز است.

مزایا و امکانات سامانه:

حذف کاغذ و دسترسی به کلیه مستندات پرونده ارتقا

دسترسی های کاملاً مشخص و طبقه بندی شده برای قسمت های مختلف پرونده بر اساس نقش افراد

امکان ارسال پرونده به داوران (داخلی و خارجی)

امکان رصد مراحل پرونده توسط عضو هیات علمی

امکان رصد درخواستهای ارسالی و تهیه گزارش از پرونده های در دست بررسی

آدرس سامانه: https://rtis.ut.ac.ir/fa