سامانه کارآموزی

تعداد بازدید:۱۰۹۰
سامانه کارآموزی به عنوان اولین تجربه خرید نرم افزار به عنوان خدمت، به سفارش معاونت پژوهشی پردیس فنی و با همکاری مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه و شرکت ایران تلنت در ترم تابستان ۱۳۹۸ به بهره برداری رسید. این سامانه با ایجاد ارتباط مستقیم بین صنعت و دانشگاه و با رویکرد «نوآوری و حرکت به سوی دانشگاه ایده پرداز و کارآفرین»، زمینه‌ی ایجاد شفافیت در فرآیند اجرایی، تسهیل اجرای فرآیند به صورت تمام الکترونیکی، امکان بهره گیری از همکاری صنایع بیشتر و همچنین بررسی دقیق اطلاعات موجود و بهبود ارتباط با صنعت دانشگاه را فراهم می‌آورد.

 

مزایاو امکانات سامانه:

تشکیل رزومه دانشجو

مشاهده فرصت‌های کارآموزی تعریف شده توسط صنایع و ارسال درخواست همکاری توسط دانشجو

تأیید دوطرفه صنعت و دانشجو برای انتخاب فرصت کارآموزی

انجام فرآیند آموزشی تأیید کارآموزی توسط سرپرست کارآموزی و تخصیص استاد راهنما

انجام ارزیابی‌های میان دوره و پایان دوره توسط دانشجو، صنعت و استاد کارآموزی

امکان اعتبارسنجی کارآموزی‌های انجام شده با توجه به اطلاعات یکپارچه موجود

ارائه گزارش‌های متنوع از دوره‌ی کارآموزی
 

آدرس سامانه :  https://internship.ut.ac.ir

کلید واژه ها: سامانه کارآموزی آموزشی