سامانه فرصت مطالعاتی

تعداد بازدید:۹۷۲
سامانه فرصت مطالعاتی طی تابستان سال ۱۳۹۷ به سفارش معاونت بین‌الملل دانشگاه و در راستای تحقق «ارتقا جایگاه بین‌المللی دانشگاه و حضور مؤثردر چرخه تولید علم و فناوری جهانی» توسعه یافته و از آبان ماه نخستین نسخه‌ی آن به بهره‌برداری رسید. با توجه به اهمیت به اشتراک گذاری تجارب و دانش در سطح بینالمللی و همینطور تسهیل درخواست اعزام اعضا هیأت علمی و شفاف‌سازی روند بررسی درخواست‌ها در مراحل مختلف، این سامانه علاوه بر پیاده‌سازی تمامی بخش‌های فرآیند، نسبت به جمع‌آوری یکپارچه‌ای اطلاعات و سوابق فرصت مطالعاتی اعضا هیأت علمی اقدام می‌نماید.

 

مزایاو امکانات سامانه:

ایجاد درخواست و بارگذاری مدارک در سامانه توسط اعضا محترم هیأت علمی

انجام روال تاییدات و بررسی‌های دانشکده، شورای بین‌الملل واحد و شورای بین‌الملل دانشگاه

انجام روال مربوط به پیگیری‌های بعد از تأیید اعزام (معرفی نامه به سفارت، صدور احکام و …)

اطلاع‌رسانی پیشرفت فرآیند از طریق پیامک و ایمیل به همه ذی‌نفعان

ارائه گزارش‌های پیگیری

آدرس سامانه :  https://bpms.ut.ac.ir

کلید واژه ها: سامانه فرصت مطالعاتی آموزشی