سایت شاخصهای عملکردی

تعداد بازدید:۲۷۹
در راستای رصد یکپارچه مدیران دانشگاه تهران، سایت شاخص‌های عملکردی دانشگاه به همت واحد هوش سازمانی مرکز فناوری اطلاعات در سال ۱۳۹۸ در راستای نوآوری و حرکت به سوی دانشگاه ایده پرداز
راه اندازی گردید. در این سایت که شامل بخش‌های برنامه‌ریزی، آموزشی، پژوهشی، اداری مالی، دانشجویی، معاونت بین‌الملل و فناوری‌های دیجیتالی می‌باشد امکان مشاهده بالغ بر ۷۰ شاخص عملکردی دانشگاه وجود دارد. واحد بهره بردار این سامانه هیأت رئیسه دانشگاه تهران می باشند.

 

مزایاو امکانات سامانه:

رصد یکپارچه مدیران دانشگاه

مدیریت روان و بهنگام دانشگاه

شناسایی شاخص‌ها و پیاده سازی آنها

قابلیت مشاهده شاخص‌ها در یک نگاه

آدرس سامانه: https://kpi.ut.ac.ir