مطالب مرتبط با کلید واژه

سامانه درخواست اکانت اینترنت میهمان(wispot )


سامانه درخواست اکانت اینترنت میهمان(wispot )

سامانه درخواست اکانت اینترنت میهمان(wispot ) در سال ۱۳۹۸ توسعه یافته و راه اندازی گردید. با استفاده از این سامانه اساتید محترم دانشگاه تهران می‌توانند به تعداد مورد نیاز اکانت اینترنت موقت یک روزه با میزان کوتای۱ GB دریافت کرده ...