معاون سابق زیر ساخت

تعداد بازدید:۲۱۸۵

دکتر امیرمسعود ربیعی

استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر پردیس دانشکده های فنی

۱۳۹۸/۱۰/۲۱ الی ۱۳۹۹/۰۷/۰۶


 

بهروز غلامپور دهکی

۱۳۸۹/۱۲/۱۰ الی ۱۳۹۵/۰۷/۲۷