واحد امنیت فناوری اطلاعات

تعداد بازدید:۱۳۸۶

 کارشناس مقیم پروژه


کامران ثامنی

کارشناس پروژه امنیت داده و شبکه

 

عکاسی توسط: کادرو