آیین نامه خدمات میزبانی در Plesk Host ویندوزی و لینوکسی

تعداد بازدید:۱۰۱۵

۱- فضای اختصاص داده شده برای هر وب سایت در ابتدای اختصاص Host به مقدار 2GB می‌باشد.

۲- تهیه نسخه پشتیبان از اطلاعات وب سایت بر عهده مسئول محترم وب سایت مربوطه می‌باشد.

       ۲-۱ - جهت تهیه نسخه پشتیبان(back up) از طریق کنترل پنل پلسک و بخش Backup Manager می‌توانید نسخه پشتیبان از وب سایت خود تهیه نمائید.

**توجه : به جهت پر نشدن فضای اختصاص داده شده در Host پیشنهاد می‌گردد نسخه‌های پشتیبان تهیه شده را در فضای دستگاه خود نگهداری نمائید و از این فضا حذف نمایید.

۳- اپلیکیشن مورد استفاده در توسعه وب سایت ( Word Press ، Joomla، Drupal ، Moodle و … .)لازم است به صورت مستمر و منظم به روز رسانی گردد.

** توجه: در صورت عدم بروز رسانی اپلیکیشن مورد استفاده در وب سایت وب سایت توسط مرکز فناوری اطلاعات غیر فعال خواهد شد.

۴- نحوه ایجاد Database و تنظیمات آن از طریق پنل Plesk و بخش Databases امکان پذیر می‌باشد.

۵- به جهت حفظ امنیت وب سایت خود از تغییر Permission فولدرهای مورد استفاده در ایجاد وب سایت خودداری بفرمایید.

۶- فایل index وب سایت را حتماً در فولدر ریشه یعنی فولدر httpdocs ایجاد نمایید.

۷- گواهی SSL وب سایت خود را حتماً فعال نمائید. این گزینه در پنل Plesk و در بخش Hosting Settings / بخش Security می‌باشد.