جوایز

تعداد بازدید:۲۱۹۴
 

پروژه خانم  مریم ریاحی مدوار  با عنوان « طراحی و پیاده سازی اولیه دیتاهاب داده‌های هویتی و زیرساختی دانشگاه تهران »، به‌عنوان پروژه برتر گرایش فناوری‌اطلاعات در پنجمین دوره جشنواره پروژه کارشناسی دانشجویان از سوی شرکت توسن


 

 

پروژه آقای حمیدرضا سیمین پور با عنوان «طراحی و پیاده‌سازی سامانه ارائه خدمات اشتراک‌گذاری دانش و تجربه»، به‌عنوان پروژه برتر گرایش فناوری‌اطلاعات از سوی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر


 

پروژه آقای میلاد حسینی اصل با عنوان «طراحی و پیاده سازی سامانه پذیرش دانشجویان بین الملل دانشگاه با استفاده از یک BPMS » به عنوان پروژه برتر از دیدگاه شرکت سازه اطلاعات سامان انتخاب شدند.


پروژه خانم حانیه خاکشور با عنوان «طراحی نظام پشتیبانی غیر متمرکز خدمات مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی دانشگاه تهران»؛ پروژه برتر گرایش فناوری اطلاعات در نخستین جشنواره پروژه‌های کارشناسی از سوی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر


 

پروژه آقای اویس شعبانی با عنوان «طراحی و پیاده سازی سامانه یکپارچه پایش و نظارت شبکه»؛ برگزیده نخستین جشنواره پروژه‌های کارشناسی از سوی شرکت شاتل


پروژه آقای مهران میدانی با عنوان «راه‌اندازی یک نمونه سامانه پردازش سریع مبتنی بر رایانش ابری»؛ پروژه برتر گرایش نرم‌افزار در دومین جشنواره پروژه‌های کارشناسی از سوی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر


پروژه خانم غزال مشکاتی با عنوان «پیاده‌سازی قابلیت ارتباط دوسویه صوتی و تصویری در اپلیکیشن موبایل دانشگاه تهران»؛ برگزیده دومین جشنواره پروژه‌های کارشناسی از سوی شرکت بیسشفون