سامانه رخ نما

تعداد بازدید:۱۰۶۴۳

رخ نمای دانشگاه تهران ( http://profile.ut.ac.ir )با هدف ارائه تصویری جامع و یکپارچه از مجموعه فعالیت های علمی،پژوهشی دانشگاه تهران راه اندازی شده است. این سامانه با الگو برداری از تجربه موفق Pure انتشارات Elsevier توسعه یافته است.

برای اولین بار و همسو با راهبرد بین المللی شدن در برنامه سوم دانشگاه تهران رخ نما وب سایت دو زبانه ای برای همه اساتید دانشگاه تهران فراهم کرده است.

یکی از مهمترین مزایای این سایت بروز رسانی خودکار و مستمر اطلاعات آن از سامانه مرجع می باشد. بطوریکه اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه نیازی به بارگزاری اطلاعات در آن ندارند.شایان ذکر است پارامترهای پژوهشی اساتید از سایت Scopus واکشی می شوند. اطلاعات این وبسایت از سامانه پژوهشی، سامانه پرسنلی، سامانه جامع آموزش و سامانه پایان نامه های دانشگاه بطور خودکار تهیه می گردد.


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: Elsevier profile رخ نما