جوایز و تقدیرنامه‌های کسب‌شده

تعداد بازدید:۷۱۴۳

دریافت لوح دستاورد برگزیده از سومین همایش ملی مدیران فناوری اطلاعات مراکز علمی کشور در خرداد ۱۳۹۴‌

بر پایه داوری کارگروه علمی؛ پیاده سازی چارچوبی برای پالایش داده در محیط های دانشگاهی به عنوان دستاورد برگزیده در سومین همایش مدیران فناوری اطلاعات مراکز علمی کشور انتخاب گردید.

دریافت لوح دستاورد برتر از دومین همایش مدیران فناوری اطلاعات مراکز علمی کشور در خرداد ۱۳۹۳

بر پایه داوری کارگروه علمی دومین همایش مدیران فناوری اطلاعات مراکز علمی کشور؛ پیاده سازی و راه اندازی سامانه هوش سازمانی در محیط دانشگاهی به عنوان دستاورد برتر برگزیده شد.

 

دریافت لوح دستاورد برگزیده با عنوان «طراحی و راه‌اندازی میز خدمات فاوا دانشگاه تهران» از سومین همایش ملی مدیران فناوری اطلاعات مراکز علمی کشور در خرداد ۱۳۹۴‌

سومین همایش ملّی مدیران فناوری اطلاعات مراکز علمی کشور با حضور و سخنرانی دکتر برات قنبری، معاون وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دکتر سیروس علیدوستی، رئیس پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران و دکتر علی معینی، دبیر شورای راهبری فناوری اطلاعات وزارت علوم در ۲۰ خردادماه ۱۳۹۴، در تالار ایوان شمس برگزار شد.

از میان ۱۳۸ دستاوردهای ارسالی به دبیرخانه همایش، ۱۴ دستاورد مراکز علمی و دو دستاورد دانشجویی به عنوان دستاوردهای برگزیده انتخاب و تقدیر شد...

دریافت لوح دستاورد برتر از دومین همایش مدیران فناوری اطلاعات مراکز علمی کشور در خرداد ۱۳۹۳

بر پایه داوری کارگروه علمی دومین همایش مدیران فناوری اطلاعات مراکز علمی کشور؛ پیاده سازی و راه اندازی سامانه هوش سازمانی در محیط دانشگاهی به عنوان دستاورد برتر برگزیده شد.