معاونت پشتیبانی خدمات

معاونت پشتیبانی خدمات مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی دانشگاه تهران با هدف سازماندهی تعامل با کاربران و پشتیبانی از خدمات ارائه شده به آنان ایجاد گردید.با توجه به جایگاه حائز اهمیت رضایت کاربران از عملکرد مرکز، این معاونت ماموریت یافت تا پس از طراحی سامانه های مورد نیاز دانشگاه توسط معاونت سامانه ها، کلیه وظایف تعامل با کاربران را مدیریت نماید.

معاون پشتیبانی خدمات

معاون سابق پشتیبانی خدمات


واحد پشتیبان خدمات

واحد پایش خدمات

 

 

 

 

 

واحد پیشخوان خدمات

 

 

 

 

 

بهاره طهمورس زاده

کارشناس مسئول پشتیبان خدمات

 

 


 

 

زهرا شهسواری

کارشناس پشتیبان خدمات

 

مهتاب قاسمی

کارشناس پیشخوان خدمات

   

نازنین زاد

کارشناس پشتیبان خدمات

 

   

کارشناسان مقیم پروژه


 

 

مبینا آجورلو

کارشناس مقیم پروژه پشتیبان خدمات

 

الهام مقدم

کارشناس مقیم پروژه پیشخوان خدمات

 

هانیه مهرعلی

کارشناس مقیم پروژه پشتیبان خدمات

 

بهاره پیروزمنش

کارشناس مقیم پروژه پیشخوان خدمات

 

دانا بهرام‌زاده

کارشناس مقیم پروژه پشتیبان خدمات

 

گلشن رشیدی

کارشناس مقیم پروژه پیشخوان خدمات

 

پری ناز فاضل زاده

کارشناس مقیم پروژه پشتیبان خدمات

 

ویدا سلامتی پور

کارشناس مقیم پروژه پیشخوان خدمات

 

سمیرا عسگری

کارشناس مقیم پروژه پشتیبان خدمات

 

ساجده جوکار

کارشناس مقیم پروژه پیشخوان خدمات

   

محدثه میرآخورلو

کارشناس مقیم پروژه پشتیبان خدمات

   

عکاسی توسط: کادرو