معاونت زیرساخت

معاونت زیر ساخت مرکز مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی، طراحی، توسعه، نگهداری و پشتیبانی زیر ساختهای سخت افزاری مرکز داده و شبکه گسترده دانشگاه تهران را بعهده دارد. در این راستا یکی از ماموریت های این معاونت تامین دسترسی با پهنای باند وسیع، پایدار و فراگیر به اینترنت می باشد.تامین رضایتمندی کاربران، از طریق پایش مستمر و برخط کیفیت ارائه خدمات و دسترسی به اینترنت و اینترانت دانشگاه، همواره سرلوحه کارشناسان این مرکز بوده است.توسعه و نگهداری پست الکترونیکی دانشگاه و سامانه احراز هویت مرکزی دانشگاه تهران نیز توسط این معاونت صورت می پذیرد.توسعه زیر ساختهای میزبانی وب گاه های دانشگاه و همچنین ارائه خدمات رایانش ابری از برنامه های معاونت زیر ساخت مرکز می باشد.

دکتر احمد خونساری

معاون زیر ساخت

معاونین سابق زیرساخت


واحد پشتیبانی و نگهداری

واحد توسعه

 

مرکز داده

 

 

   

یلدا صالحی فتح آبادی

کارشناس پایش سیستم های زیرساخت

مریم یعقوب زاده

کارشناس توسعه زیر ساخت

 

 

 

وحید شاپوری

کارشناس پشتیبانی و نگهداری

فاطمه صفدری

کارشناس توسعه زیر ساخت

 

 

   

حسن طاهری

کمک کارشناس پشتیبانی و نگهداری

 

 

   

فرامرز بیدقی فرد

کمک کارشناس پشتیبانی و نگهداری

 

 

کارشناسان مقیم پروژه


سعید شهبازی

کمک کارشناس مقیم پروژه

پشتیبانی و نگهداری

ندا دیوسالار

کارشناس مقیم پروژه توسعه زیرساخت

علی رضا خدمتگزار

کارشناس مقیم پروژه نگهداری سرورها

رضا نظری

کارشناس مقیم پروژه پشتیبانی

میلاد حسین خوانساری

کمک کارشناس مقیم پروژه پشتیبانی

ریحانه طهماسبی

کارشناس مقیم پروژه نگهداری سرورهای مرکز

 

کامران ثامنی

کارشناس مقیم پروژه امنیت مرکز

محمد مهدی ابراهیمی

کارشناس مقیم پشتیبانی زیرساخت

 

عکاسی توسط: کادرو