معاونت زیرساخت

معاونت زیر ساخت مرکز مرکز فناوری اطلاعات، طراحی، توسعه، نگهداری و پشتیبانی زیر ساختهای سخت افزاری مرکز داده و شبکه گسترده دانشگاه تهران را بعهده دارد. در این راستا یکی از ماموریت های این معاونت تامین دسترسی با پهنای باند وسیع، پایدار و فراگیر به اینترنت می باشد.تامین رضایتمندی کاربران، از طریق پایش مستمر و برخط کیفیت ارائه خدمات و دسترسی به اینترنت و اینترانت دانشگاه، همواره سرلوحه کارشناسان این مرکز بوده است.توسعه و نگهداری پست الکترونیکی دانشگاه و سامانه احراز هویت مرکزی دانشگاه تهران نیز توسط این معاونت صورت می پذیرد.توسعه زیر ساختهای میزبانی وب گاه های دانشگاه و همچنین ارائه خدمات رایانش ابری از برنامه های معاونت زیر ساخت مرکز می باشد.