معاونت زیرساخت

معاونت زیر ساخت مرکز مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی، طراحی، توسعه، نگهداری و پشتیبانی زیر ساختهای سخت افزاری مرکز داده و شبکه گسترده دانشگاه تهران را بعهده دارد. در این راستا یکی از ماموریت های این معاونت تامین دسترسی با پهنای باند وسیع، پایدار و فراگیر به اینترنت می باشد.تامین رضایتمندی کاربران، از طریق پایش مستمر و برخط کیفیت ارائه خدمات و دسترسی به اینترنت و اینترانت دانشگاه، همواره سرلوحه کارشناسان این مرکز بوده است.توسعه و نگهداری پست الکترونیکی دانشگاه و سامانه احراز هویت مرکزی دانشگاه تهران نیز توسط این معاونت صورت می پذیرد.توسعه زیر ساختهای میزبانی وب گاه های دانشگاه و همچنین ارائه خدمات رایانش ابری از برنامه های معاونت زیر ساخت مرکز می باشد.

دکتر احمد خونساری

معاون زیر ساخت

معاونین سابق زیرساخت


واحد پشتیبانی و نگهداری 

واحد توسعه 

 

مرکز داده

 

 

   

مرتضی نوفرستی

کارشناس پشتیبانی و نگهداری

مریم یعقوب زاده 

کارشناس توسعه زیر ساخت

لیلا باقری

کارشناس مرکز داده

 وحید شاپوری

کارشناس پشتیبانی و نگهداری

فاطمه صفدری

کارشناس توسعه زیر ساخت

مجید دادرس

کارشناس مرکز داده

   

حسن طاهری

کمک کارشناس پشتیبانی و نگهداری

 

 

   

فرامرز بیدقی فرد

کمک کارشناس پشتیبانی و نگهداری

 

 

کارشناسان مقیم پروژه


سعید شهبازی

کمک کارشناسمقیم پروژه

پشتیبانی و نگهداری

ندا دیوسالار

کارشناس مقیم پروژه توسعه زیرساخت

علی رضا خدمتگزار

کارشناس مقیم پروژه نگهداری سرورها

 

محمد جمشیدی

کارشناس مقیم پروژه پشتیبانی و نگهداری

 

ریحانه طهماسبی 

 کارشناس مقیم پروژه نگهداری سرورهای مرکز

   عکاسی توسط: کادرو