معاونت سامانه‌های اطلاعاتی

وظیفه اصلی این معاونت تحلیل، توسعه، استقرار و نگهداری فنی سامانه های نرم افزاری در دانشگاه است.سیاست اصلی این معاونت در زمینه توسعه سامانه ها، استفاده حداکثری از توان شرکتهای خصوصی و مبتنی بر برون سپاری است.البته در زمینه های خاص که توان خارجی وجود ندارد، مرکز با تجهیز نیروهای توسعه دهنده که عموماً از بدنه دانشجویی دانشگاه تهران تشکیل شده است، سعی در رفع نیازها می نماید. همچنین استقرار فرآیندهای توسعه یافته از وظایف اصلی این معاونت به شمار می آید. در حال حاضر بیش از ۴۰ سامانه نرم افزاری با تکنولوژی های مختلف توسط این معاونت استقرار یافته اند که سامانه های جامع آموزش، پژوهش و پرسنلی از مهمترین آنهاست.در ضمن تقریباً تمام افراد مستقر در دانشگاه اعم از دانشجویان، اساتید و کارمندان از کاربران سامانه های مستقر در این معاونت هستند. از دیگر وظایف این معاونت یکپارچه سازی در میان نرم افزارهای گوناگون است که توسط تیمهای مجربی داخل مرکز، صورت می پذیرد.

 

دکتر مصطفی صالحی

معاون سامانه های اطلاعاتی

معاونین سابق سامانه های اطلاعاتی


واحد تحلیل سیستم واحد توسعه/نظارت بر توسعه واحد استقرار سامانه ها

 

فاطمه شبیری

کارشناس مسئول

تحلیل سامانه‌های اطلاعاتی

مهدیه ملک لو زاده

کارشناس مسئول

توسعه سامانه‌های اطلاعاتی

فاطمه وفایی

کارشناس مسئول

استقرار سامانه‌های اطلاعاتی

طاهره صالحی

مسئول حوزه آموزش

مریم نوروز

کارشناس نظارت بر توسعه سامانه‌های اطلاعاتی

انسیه خداپرست

کارشناس استقرار سامانه‌های اطلاعاتی

 

ندا مقدم

کارشناس نظارت بر توسعه سامانه‌های اطلاعاتی

آناهیتا آریان نیا

کارشناس استقرار سامانه‌های اطلاعاتی

 

نجمه حاجی ابوالفتح 

کارشناس نظارت بر توسعه سامانه‌های اطلاعاتی

هنگامه میرزاقاسمی

کارشناس استقرار سامانه‌های اطلاعاتی

کارشناسان مقیم پروژه


هاجر جیلانی

کارشناس مقیم پروژه سامانه جامع آموزش

زهرا رضوانی

کارشناس مقیم پروژه تحلیل سامانه های اطلاعاتی

فرشاد ارجمند کرمانی

    مسئول پروژه استقرار سامانه های نظام نوین مالی 

محمودحیدری 

کارشناس مقیم پروژه سیستم های دانشجویی

فاطمه شهرابی فراهانی

کارشناس مقیم پروژه توسعه سامانه های اطلاعاتی 

امید ابراهیمی

کارشناس مقیم پروژه استقرار سامانه های نظام نوین مالی 

      عکاسی توسط: کادرو