معاونت سامانه‌های اطلاعاتی

وظیفه اصلی این معاونت تحلیل، توسعه، استقرار و نگهداری فنی سامانه‌های نرم افزاری در دانشگاه است. سیاست اصلی این معاونت در زمینه توسعه سامانه‌ها، استفاده حداکثری از توان شرکت‌های خصوصی و مبتنی بر برون سپاری است. البته در زمینه‌های خاص که توان خارجی وجود ندارد، مرکز با تجهیز نیروهای توسعه دهنده که عموماً از بدنه دانشجویی دانشگاه تهران تشکیل شده است، سعی در رفع نیازها می‌نماید. همچنین استقرار فرآیندهای توسعه یافته از وظایف اصلی این معاونت به شمار می‌آید. در حال حاضر بیش از ۴۰ سامانه نرم افزاری با تکنولوژی‌های مختلف توسط این معاونت استقرار یافته‌اند که سامانه‌های جامع آموزش، پژوهش و پرسنلی از مهمترین آنهاست. در ضمن تقریباً تمام افراد مستقر در دانشگاه اعم از دانشجویان، اساتید و کارمندان از کاربران سامانه‌های مستقر در این معاونت هستند. از دیگر وظایف این معاونت یکپارچه سازی در میان نرم افزارهای گوناگون است که توسط تیم‌های مجربی داخل مرکز، صورت می‌پذیرد.

دکتر مصطفی صالحی

معاون سامانه‌های اطلاعاتی

معاونین سابق سامانه‌های اطلاعاتی


واحد تحلیل سیستم واحد توسعه / نظارت بر توسعه واحد استقرار سامانه‌ها واحد تضمین کیفیت

 

فاطمه شبیری

کارشناس مسئول

تحلیل سامانه‌های اطلاعاتی

مهدیه ملک لو زاده

کارشناس مسئول

توسعه سامانه‌های اطلاعاتی

فاطمه وفایی

کارشناس مسئول

استقرار سامانه‌های اطلاعاتی

1574157841-ketabchi.png

الناز کتابچی

کارشناس مسئول تضمین کیفیت

طاهره صالحی

کارشناس مسئول و راهبر سامانه جامع آموزش

مریم نوروز

کارشناس نظارت بر توسعه سامانه‌های اطلاعاتی

آناهیتا آریان نیا

کارشناس استقرار سامانه‌های اطلاعاتی

1575707831-rezakhani.png

نغمه رضاخانی

کارشناس تضمین کیفیت

 

انسیه خداپرست

کارشناس سامانه جامع آموزش

ندا مقدم

کارشناس نظارت بر توسعه سامانه‌های اطلاعاتی

هنگامه میرزاقاسمی

کارشناس استقرار سامانه‌های اطلاعاتی

1628401663-kazemian.png

محمدهادی کاظمیان

توسعه دهنده تضمین کیفیت

 

نجمه حاجی ابوالفتح

کارشناس نظارت بر توسعه سامانه‌های اطلاعاتی

 

 

کارشناسان مقیم پروژه


هاجر جیلانی

کارشناس مقیم پروژه سامانه جامع آموزش

زهرا رضوانی

کارشناس مقیم پروژه تحلیل سامانه‌های اطلاعاتی

فرشاد ارجمند کرمانی

مسئول پروژه استقرار سامانه‌های نظام نوین مالی

محمود حیدری

کارشناس مقیم پروژه سیستم‌های دانشجویی

امید ابراهیمی

کارشناس مقیم پروژه استقرار سامانه‌های نظام نوین مالی

علیرضا شبرو

کارشناس مقیم توسعه و یکپارچه سازی سامانه‌های اطلاعاتی

فائزه دهقان طرزجانی

کارشناس مقیم توسعه و یکپارچه سازی سامانه‌های اطلاعاتی‌‌‌‌‌‌‌

صدیقه روشن قنبری

کارشناس مقیم پروژه سامانه مدیریت اطلاعات پژوهش و فناوری

شقایق نجاری قلعه‌نو‌‌‌‌‌‌‌

کارشناس مقیم توسعه و یکپارچه سازی سامانه‌های اطلاعاتی‌‌‌‌‌‌‌

زهرا فعلی

کارشناس مقیم توسعه و یکپارچه سازی سامانه‌های اطلاعاتی‌‌‌‌‌‌‌

‌‌

مهدیه سادات میرحسینی

کارشناس مقیم توسعه و یکپارچه سازی سامانه‌های اطلاعاتی‌‌‌‌‌‌‌

 

عکاسی توسط: کادرو