عضو هیئت علمی گرامی؛

افتخار آفرینی دانشگاه تهران به عنوان "نماد آموزش عالی کشور" مرهون تلاش‌ها و خدمات ارزنده استادان محترم دانشگاه تهران در آموزش و هدایت دانش پژوهان این مرز و بوم است. مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی دانشگاه سعی نموده است با راه‌اندازی سامانه‌های اطلاعاتی، ‌خدمات مناسبی را ارائه نماید. خدمات سامانه‌های فضای مجازی، که اهمیت و کاربرد بیشتری دارند به شرح زیر می‌باشند:
سامانه دسترسی به اینترنت
سامانه خدمات کارکنان
سامانه الکترونیکی دبیرخانه و گردش مکاتبات
پست الکترونیکی
سامانه جامع آموزش
سامانه مدیریت اطلاعات پژوهش و فناوری
ارائه آمار و اطلاعات جهت پروژه؛ پایان نامه یا تحقیق
سامانه نشر مجلات علمی‌
سامانه کتابخانه
سامانه مدیریت همایش‌های علمی
سامانه پایان نامه ها
سامانه ضدویروس متمرکز
سامانه فضای شخصی (HomeDir)
سامانه پشتیبانی خدمات فناوری اطلاعات