راهنمای مشاهده حجم ماهانه استفاده شده اینترنت راهنمای مشاهده حجم ماهانه استفاده شده اینترنت

ورود به صفحه خانگی کاربر (User Home)

در صفحه https://acct.ut.ac.ir  نام کاربری و رمز عبور خود را در قسمت مشخص شده وارد نمایید:

چناچه آدرس ایمیل دانشگاه را دریافت نکرده اید جهت دریافت نام کاربری و رمز عبور به آدرس https://utid.ut.ac.ir مراجعه نمایید در صورت دارا بودن آدرس ایمیل دانشگاه نام کاربری و رمز عبور فوق همان مقادیر ایمیل شماست.

صفحه Users Home

پس از ورود در جدولی بصورت زیر در بالای صحه مشاهده میشود:

در این صفحه میتوانید مشخصات اولیه اکانت خود را مشاهده کنید:

Internet Username: نام کاربری

Current Credit: حجم ماهانه باقیمانده بر اساس مگا بایت

Expiration Date: تاریخ انقضای ماهانه که با اولین اتصال در هر دوره برابر با اولین روز دوره بعد تنظیم میشود.

Locked: اکانت غیر فعال شده است یا خیر

Creation Date: تاریخ ایجاد اکانت

صفحه Connection Log

پس از انتخاب سربرگ Connection Log، میتوانید با تعیین بازه زمانی مورد نظر گزارش اتصالات خود به سامانه را مشاهده نمایید:

در این جدول میتوانید گزارش ریز اتصالات خود را با تاریخ و ساعت شروع و خاتمه مشاهده نمایید. ستون Credit Used ، حجم استفاده شده در هر بار اتصال را بر حسب مگا بایت نشان میدهد.