معرفی سامانه‌های هیئت علمی دانشگاه تهران - مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی
سامانه دسترسی به اینترنت
سامانه خدمات کارکنان
سامانه الکترونیکی دبیرخانه و گردش مکاتبات
پست الکترونیکی
سامانه جامع آموزش
سامانه مدیریت اطلاعات پژوهش و فناوری
ارائه آمار و اطلاعات جهت پروژه؛ پایان نامه یا تحقیق
سامانه نشر مجلات علمی‌
سامانه کتابخانه
سامانه مدیریت همایش‌های علمی
سامانه پایان نامه ها
سامانه ضدویروس متمرکز
سامانه فضای شخصی (HomeDir)
سامانه پشتیبانی خدمات فناوری اطلاعات