# سامانه جامع آموزشسامانه کتابخانهرایانامه (Email)سامانه نشر مجلات علمی دانشگاه تهرانسامانه مدیریت درخواست های آموزشی دانشگاه (مـداد)سامانه خوابگاهی دانشگاهسامانه تغذیهسامانه صدور و چاپ کارت دانشجوییسامانه دسترسی به اینترنتسامانه فضای شخصی (HomeDir)سامانه دسترسی به شبکه دانشگاه از اینترنتارائه آمار و اطلاعات جهت پروژه / پایان نامه یا تحقیقسامانه ضدویروس متمرکز و مدیریت نصب اصلاحیه های امنیتیسامانه پشتیبانی خدمات فناوری اطلاعاتسامانه نظام پیشنهادهای دانشگاهمرکز مشاوره دانشگاه تهرانمرکز بهداشت و درمان دانشگاه تهرانپایگاه اطلاعات علمی نابینایان
نمایش 1 نتیجه