چشم‌انداز چشم‌انداز

 

مرکزی توانمند، پیشرو و تأثیرگذار در ارائه و توسعه خدمات نوین فناوری اطلاعات و ارتباطات به‌ویژه در حوزه آموزش عالی کشور و در تعامل فعال و مستمر ملی و بین‌المللی به‌منظور ارائة خدماتی در تراز مراکز فناوری اطلاعات 50 دانشگاه برتر جهان.