اخبار و رویدادها اخبار و رویدادها

پخش مستقیم آیین ورودی دانشجویان، دانشگاه تهران، مهرماه ۱۳۹۵

به گزارش معاونت فرهنگی دانشگاه تهران برنامۀ استقبال از دانشجویان جدید (مقطع کارشناسی پیوسته و دکتری عمومی دامپزشکی) ورودی ۱۳۹۵ روز سه‌شنبه ۶ مهر اجرا شد.

این مراسم به طور همزمان  از طریق وب سایت پخش مستقیم رویدادهای دانشگاه به آدرس live.ut.ac.ir پخش شد.

آدرس کوتاه :