اخبار و رویدادها اخبار و رویدادها

پخش مستقیم آئین ورودی نو دانشجویان سال 1396 دانشگاه تهران

آئین ورودی نو دانشجویان سال ۱۳۹۶ دانشگاه تهران با حضور هیأت رئیسه و سخنرانی دکتر محمود نیلی احمدآبادی، رئیس دانشگاه تهران،در پردیس مرکزی دانشگاه برگزار شد.

گفتنی است این مراسم به طور همزمان  از طریق وب سایت پخش مستقیم رویدادهای دانشگاه به آدرس live.ut.ac.ir  پخش گردید  و  فیلم مذکور از طریق همین وب سایت قابل دسترس می باشد.

 

آدرس کوتاه :