اخبار و رویدادها اخبار و رویدادها

راه اندازی سامانه ارزیابی رضایتمندی از عملکرد کارکنان دانشگاه تهران

سامانه ارزیابی رضایتمندی از عملکرد کارکنان دانشگاه تهران با آدرسhttp://feedback.ut.ac.ir/  برای اولین بار در روز سه شنبه ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۵ رونمایی شد. این سامانه به منظور ارج نهادن به نظرات ذی نفعان محترم دانشگاه تهران و در رأس آنان دانشجویان محترم جهت تأمین رضایت مندی حداکثری ایشان و همچنین قدردانی از زحمات همکاران خدوم و زحمتکش دانشگاه تهران، اجرا شده است. شایان ذکر است که نتایج گردآوری شده به صورت کاملاً محرمانه و تنها جهت استفاده در سامانه ارزیابی عملکرد کارکنان و بدون اطلاعات شخص تکمیل کننده، مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

 

آدرس کوتاه :