اخبار و رویدادها اخبار و رویدادها

دومین نشست سالانه معرفی جدیدترین دستاوردهای حوزه فناوری اطلاعات دانشگاه تهران