اخبار و رویدادها اخبار و رویدادها

دانشگاه تهران در جایگاه نخست کشوری و ۴۲۵ جهانی در رتبه بندی اخیر وبومتریکس قرار گرفت

رتبه بندی وبومتریکس (وب‌سنجی) دانشگاه‌های دنیا از سال ۲۰۰۴ توسط آزمایشگاه سایبرمتریک، واحدی از انجمن ملی تحقیقات اسپانیا، انجام می‌شود. این رتبه بندی که همه ساله در انتهای ماه‌های ژانویه و ژوئیه بروز می‌شود، میزان فعالیت علمی وبگاه های آموزشی را بر اساس شاخص‌هایی مرکب از چهار مؤلفه و بر اساس اطلاعات موجود در وب ارزیابی می‌نماید. در آخرین نسخه این رتبه بندی حدود ۲۵۰۰۰ دانشگاه دنیا مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند.

بر اساس آخرین گزارش این رتبه بندی که در تاریخ ۲ آگوست ۲۰۱۶ (۱۲ مرداد ماه ۱۳۹۵) انتشار یافت، دانشگاه تهران در رتبه نخست کشوری و ۴۲۵ جهانی قرار گرفت.

۲۵ دانشگاه برتر کشور بر اساس وبومتریکس به ترتیب جدول ذیل است:

rank

World Rank

University

Presence

Impact

Openness

Excellence

1

425

University of Tehran

405

563

791

370

2

439

Tehran University of Medical Sciences

342

440

623

560

3

671

Isfahan University of Technology

1186

839

1060

615

4

709

Sharif University of Technology Tehran

848

1550

957

439

5

717

Shiraz University of Medical Sciences

818

291

1332

1424

6

797

Amirkabir University of Technology

2907

1800

1055

424

7

799

Tarbiat Modares University

1621

1631

1003

556

8

831

Ferdowsi University of Mashhad

405

1275

1438

834

9

942

Iran University of Science & Technology

1862

2520

1209

525

10

977

Shahid Beheshti University of Medical Sciences

527

1741

1068

1009

11

1052

Shahid Beheshti University Tehran

1633

2035

1291

853

12

1125

Shiraz University

2439

2497

1346

762

13

1206

Payam Noor University

1259

1269

3258

1239

14

1237

Isfahan University of Medical Sciences

963

2648

979

1185

15

1278

University of Tabriz

1766

3802

1503

766

16

1319

Khaje-Nassir-Toosi University of Technology

4460

3060

1506

860

17

1322

Tabriz University of Medical Sciences and Health Services

825

2597

1700

1257

18

1344

Mashhad University of Medical Sciences

963

2482

1500

1378

19

1386

Islamic Azad University Tehran Science & Research Branch

2066

4459

1719

762

20

1521

University of Isfahan

3142

3524

1897

1157

21

1631

Bu Ali Sina University Hamedan

2383

4835

1610

1144

22

1757

University of Kashan

2140

5995

1517

1185

23

1840

University of Guilan

4394

5325

1792

1259

24

1881

Iran University of Medical Sciences

1369

3519

1624

2263

25

1907

Semnan University

3673

5277

2316

1352

 
رتبه کلی دانشگاه تهران در جهان و آسیا در زمینه وبومتریکس از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۶ به شرح زیر است:
 

دوره زمانی

رتبه در ایران

رتبه جهانی

رتبه در آسیا

ژوئیه 2016

1

411

65

ژانویه 2016

2

445

58

ژوئیه 2015

2

427

71

ژانویه 2015

1

363

64

ژانویه 2014

1

594

115

ژانویه 2013

1

468

76

ژانویه2012

1

528

80

ژانویه2011

1

938

-

ژانویه2010

1

873

-

ژانویه2009

1

990

-

ژانویه2008

1

1045

-

اعداد مربوط به رتبه در آسیا از سال‌ها ی ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۱ موجود نیستند

آدرس کوتاه :