اخبار و رویدادها اخبار و رویدادها

آیین‌نامه انتخاب پژوهشگران برتر هیات علمی در سامانه مدیریت اطلاعات پژوهش و فناوری پیاده‌سازی و مورد بهره‌برداری قرار گرفت

برای نخستین بار در بیست و چهارمین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه تهران،  آیین نامه های انتخاب پژوهشگران پیشکسوت، برجسته، نمونه و جوان نمونه به صورت اتوماتیک پیاده سازی شد.

این امکان بنابر درخواست معاونت پژوهشی دانشگاه، در تاریخ مهرماه ۹۴ پیاده سازی و در بیست و چهارمین جشنواره پژوهش دانشگاه توسط ستاد برگزاری همایش مورد بهره برداری قرارگرفت.

همچنین امکان دریافت گزارش فعالیتهای پژوهشی و فناوری در طول دوران خدمت و بر اساس آیین نامه های مربوطه، جهت شرکت در جشنواره پژوهش دانشگاه برای اعضای هیأت علمی فراهم گردید.

با اتوماسیون فرایند انتخاب پژوهشگران برتر که تاکنون به صورت سنتی انجام می گرفت اعضای هیآت علمی دانشگاه و ستاد برگزاری جشنواره قادر به انجام کل فرایند به صورت اتوماتیک شدند.

آدرس کوتاه :