اخبار و رویدادها اخبار و رویدادها

آگهی فراخوان شناسایی پیمانکاران

دانشگاه تهران در نظر دارد نسبت به ارزیابی و انتخاب پیمانکاران دارای صلاحیت به منظور دعوت در مناقصه محدود اسکن اسناد آموزشی خود اقدام نماید. لذا از کلیه شرکتها و پیمانکاران دعوت می نماید؛ نسبت به ارائه مدارک مورد نیاز زیر (رزومه کامل) حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 94/11/24 سال جاری اقدام نمایند.

مدارک مورد نیاز :

1- ارائه تصویر اساسنامه و آگهی ثبت شرکت و روزنامه رسمی تاسیس و آخرین تغییرات نشانی قانونی و صاحبان امضا

2- مشخصات و تخصص مدیران کنونی شرکت

3-   تصویر تایید صلاحیت و رتبه بندی شورای عالی انفورماتیک در تمام زیر گروه های اظهار شده (دارای اعتبار حداقل تا سه ماه بعد از تاریخ تحویل اسناد، در صورت به پایان رسیدن تاریخ اعتبار به آن ترتیب اثری داده نخواهد شد.)

4- ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده سه سال اخیر

5- ارائه گواهی بانکی مبنی بر اعتبار حساب بانکی شرکت

6- تصویر گواهینامه معتبر ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده

7-سوابق کاری شرکت طی ۵ سال گذشته (الزاما الحاق رزومه کاری در زمینه اسکن اسناد که شامل نمونه قرارداد های با ذکر تاریخ، مبلغ و مدت قرارداد)

8- ارائه گواهی حسن انجام کار بر اساس فرم شماره یک (پیوست) برای قراردادها با سازمانهای معتبر در زمینه فوق الذکر

9-هر گونه مدارک دال بر توانایی مالی واجرایی شرکت

10- فهرست امکانات و تجهیزات شرکت به ویژه اسکنرها

11- رزومه پرسنل اصلی شرکت در این مناقصه

لطفاً موارد مذکور را تکمیل و همه صفحات را ممهور به مهر شرکت نموده و در پاکتی در بسته به دبیرخانه مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی دانشگاه تهران تحویل نمایید. ارائه مدارک و سوابق هیچگونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهدکرد.

آدرس تحویل مدارک: تهران - بلوار کشاورز- بین 16 آذر و جلالیه- پلاک ۲۶۸- مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی  دانشگاه تهران- طبقه سوم - تلفن : 66406186

آدرس کوتاه :