اخبار و رویدادها اخبار و رویدادها

انتقال تجربه‌های موفق دانشگاه تهران در حوزه هوش سازمانی با سایر دانشگاه‌ها

بهره‌گیری از تجربه موفق دانشگاه تهران در استقرار سامانه هوش سازمانی، از سال گذشته مورد درخواست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه‌های متعدد بوده است. بر این اساس، مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی دانشگاه تهران به‌منظور ایفای رسالت خود در تسهیم دانش و تجارب اندوخته شده، پس از استقرار موفق این سامانه در وزارت علوم تحقیقات و فناوری، دانشگاه شهید باهنر کرمان و دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، مطالعات اولیه به‌منظور استقرار این سامانه در دانشگاه‌های زنجان و علوم انتظامی امین را آغاز کرده است. در این مسیر، علاوه بر گسترش پوشش هوش سازمانی در دانشگاه‌هایی که مرحله نخست استقرار آنها پایان یافته است، با توجه به درخواست‌های متعدد دیگر، مذاکرات به‌منظور استقرار این سامانه در دانشگاه‌های دیگر توسط کارشناسان تیم هوش سازمانی مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی دانشگاه تهران، در جریان است.

استقرار سامانه هوش سازمانی، به‌عنوان یکی از توانمند سازهای کلیدی در ارتقای اثربخشی تصمیم‌های مدیریتی دانشگاه، به‌یقین تأثیر به‌سزایی در حرکت‌های آتی این دانشگاه‌ها خواهد داشت. در فرآیند استقرار سامانه هوش سازمانی، پس از تصمیم‌گیری در مورد شاخص‌های کلیدی عملکردی، اطلاعات و گزارش‌های مورد انتظار، داده‌های مربوطه از پایگاه‌های داده مختلف استخراج می‌شوند. سپس طی فرآیند پالایش، داده‌های قابل اعتماد و پالایش شده بازتولید و به‌منظور انجام تحلیل‌های مورد نظر، تجمیع می‌شوند. اطلاعات حاصل از بازیابی داده‌های پالایش شده پشتیبانی بسیاری از تصمیم‌های کلیدی مدیریتی خواهند بود.

آدرس کوتاه :