بیانیه ماموریت بیانیه ماموریت

مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی دانشگاه تهران، با تکیه بر نیم قرن تجربة ارائة خدمات فناوری اطلاعات در فضای آموزش عالی کشور و با بهره‌گیری از مجموعة قابلیت‌ها و شایستگی‌های دانشگاه تهران، مسیر آیندة خود را مبتنی بر تحقق اهداف زیر قرار داده است:         

1- استقرار حاکمیت فناوری اطلاعات به‌منظور ارتقای جایگاه علمی دانشگاه تهران به‌عنوان دانشگاهی بین المللی و پیشرو در منطقه و یکی از دانشگاه‌های برتر جهان؛                                           

2-     ارائة خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات، از مسیرهای متنوع اما یکپارچه، روزآمد، پایدار و امن برای همة ذی‌نفعان دانشگاه؛

3-     تسهیل‌ فناورانة پایش، راهبری و کنترل کیفیت خدمات در دانشگاه؛                                                   

4-     بهره‌گیری مؤثر از فناوری اطلاعات به‌منظور پشتیبانی از فرآیندهای اصلی و پشتیبان دانشگاه؛                               

5-     فراهم‌آوری زیرساخت‌های لازم به‌منظور ارائة جامع خدمات فناوری اطلاعات بدون وابستگی به پلت‌فرم (بن سازه) خاص؛           

6-     مدیریت کارا و اثربخش داده‌، اطلاعات و دانش در سطح دانشگاه با نگاهی جامع‌، یکپارچه و نظام مند؛                      

7-     تسهیم دانش انباشته در مرکز در قالب مشاوره به دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و آموزش عالی کشور؛             

8-     حضور فعال و اثربخش در نهادهای عالی سیاست‌گذاری فناوری اطلاعات کشور؛

به‌منظور تحقق این اهداف و ایجاد الگویی برتر در حوزة ارائة خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات، لازم است تا این مرکز با دقت روندهای توسعة فناوری اطلاعات و ارتباطات ملی و بین المللی را رصد و با درک به‌هنگام فرصت‌ها و تهدیدهای این حوزه، زیرساخت‌های لازم را برای استقرار نظام حاکمیت فناوری اطلاعات در دانشگاه تهران فراهم آورد. بدین‌منظور این مرکز متعهد به ارائة خدمات زیر می­باشد:

1-     نیازسنجی، تحلیل، طراحی، برنامه‌ریزی و تأمین زیرساخت سخت‌افزاری، نرم‌افزاری، شبکه و امنیت فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه؛

2-     تدوین و ابلاغ برنامه‌ها، استانداردها و دستورالعمل‌های مرتبط با حوزة فناوری اطلاعات و فضای مجازی دانشگاه تهران؛   

3-     نوآوری و ارتقای کیفیت و کمیت ارائة خدمات دانشگاه با فراهم‌ آوردن خدمات یکپارچه و روزآمد فناوری اطلاعات؛

4-  طراحی، راه‌اندازی و مدیریت مرکز دادة اصلی و مرکز دادة پشتیبان دانشگاه؛

5-     طراحی، استقرار و مدیریت سامانه یکپارچة دانشگاهی به‌منظور ارتقای فضای یادگیری، تحقیق و کار کاربران (دانشجویان، کارکنان و اعضای هیئت علمی) دانشگاه؛     

6-     تأمین پهنای باند وسیع، پایدار و در دسترس؛

7-     پاسخ‌گویی و رفع مشکلات حوزة فناوری اطلاعات (سخت‌افزار، نرم‌افزار،‌ شبکه و امنیت) کاربران دانشگاه در کوتاه‌ترین زمان ممکن؛

8-     راه‌اندازی نظام هوش سازمانی؛           

9-     استقرار نظام جامع آماری دانشگاه؛

10- استقرار نظام مدیریت امنیت فناوری اطلاعات و ارتباطات؛

11- ارائة خدمات آموزش فناوری اطلاعات؛

12- توجه به یادگیری مستمر و ارتقای توانمندی‌ها فنی و مدیریتی همکاران مرکز؛

13- پایش و تضمین کیفیت داده‌ و اطلاعات در کلیة مراحل فرآیندهای سازمان؛

14- توسعة روابط حرفه‌ای، مسئولانه، پایدار و دوستانه میان همکاران مرکز؛