شبکه همکاران شبکه همکاران

مجموعة گسترده‌ای از شرکت‌های فعال در حوزه‌های نرم‌افزار، سخت‌افزار و شبکه، مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی دانشگاه تهران را در ارائة خدمات بهتر یاری می‌نمایند. برخی از این شرکت‌ها که تلاش‌های مؤثر آنها زمینه‌ساز موفقیت‌های این مرکز بوده است، عبارتند از:

 

نام شرکت

حوزة فعالیت با مرکز

   تدبیر کام

   شبکه و سخت‌افزار

   داده‌های گویای نگار

   هوش سازمانی

   راهکار سرزمین هوشمند

   پیامک

   سپهر افزار ایرانیان

   پورتال لایفری

   طراحی و تولیدی آماک کوشا

   تجهیزات UPS

   فناوری اطلاعات ایرانیان

   شبکه و سخت‌افزار

   گسترش اندیشة پویا

   بهبود فرآیندها

   مشاوران صنعت نرم افزاری اعوان

   یکپارچه‌سازی سامانه‌ها

   معماران عصر ارتباط

   وب‌سایت

   نوپرداز اصفهان

   سامانه جامع آموزش