شبکه همکاران شبکه همکاران

مجموعة گسترده‌ای از شرکت‌های فعال در حوزه‌های نرم‌افزار، سخت‌افزار و شبکه، مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی دانشگاه تهران را در ارائة خدمات بهتر یاری می‌نمایند. برخی از این شرکت‌ها که تلاش‌های مؤثر آنها زمینه‌ساز موفقیت‌های این مرکز بوده است، عبارتند از:

 

نام شرکت

حوزه فعالیت با مرکز

  http://it.ut.ac.ir/documents/3353149/81331376/logo.png?t=1496724213583     تدبیر کام

شبکه و سخت‌افزار

 

  http://it.ut.ac.ir/documents/3353149/81331376/logo-SLS.png?t=1496724213583  راهکار نوین سیاق

سامانه های نوین مالی و لجستیک

داده‌های گویای نگار 

هوش سازمانی

http://it.ut.ac.ir/documents/3353149/81331376/logo%20%281%29.png?t=1496728378402  طراحی و تولیدی آماک کوشا

تجهیزات UPS

http://it.ut.ac.ir/documents/3353149/81331376/sain.png?t=1496724742070       سپهر افزار ایرانیان

پورتال لایفری

http://it.ut.ac.ir/documents/3353149/81331376/logo%20%282%29.png?t=1496724213582   فناوری اطلاعات ایرانیان

شبکه و سخت‌افزار

گسترش اندیشة پویا

بهبود فرآیندها

http://it.ut.ac.ir/documents/3353149/81331376/avan.png?t=1496724213583  مشاوران صنعت نرم افزاری اعوان

یکپارچه‌سازی سامانه‌ها

http://it.ut.ac.ir/documents/3353149/81331376/acaLogo.png?t=1496724213582   معماران عصر ارتباط

وب‌سایت

http://it.ut.ac.ir/documents/3353149/81331376/back2.jpg?t=1496724913568    نوپرداز اصفهان

سامانه جامع آموزش

  انتقال داده های آسیاتک تبادل محتوای اینترنت