مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی دانشگاه،  متشکل از دو معاونت زیر ساخت و سامانه­ های اطلاعاتی  بوده و عهده ­دار وظایف مشروحه زیر است.

1-تهیه و ابلاغ برنامه­ ها، استانداردها و دستورالعمل­های مربوط به فناوری اطلاعات و فضای مجازی دانشگاه، به حوزه­ها و واحدهای مرتبط و نظارت بر اجرای آن؛

2-بررسی، نیازسنجی و نظارت بر تأمین و نیز برنامه ­ریزی برای تقویت و توسعه زیرساخت­های سخت ­افزاری و نرم­ افزاری حوزه­ های مختلف دانشگاه و واحدهای تابعه جهت پیشبرد اهداف آنها؛

3-ایجاد زیر ساخت­های سخت­ افزاری و نرم­ افزاری مناسب به منظور تهیه و تدوین بانک اطلاعاتی جامع، یکپارچه و پویا، با برقراری ارتباط مستمر و مناسب با تمامی حوزه­ها و واحدهای دانشگاه؛

4-انجام اقدامات لازم جهت راه ­اندازی، حفظ و نگهداری و به­روزرسانی وب سایت دانشگاه و نظارت بر راه­ اندازی، حفظ و نگهداری و به­ روزرسانی وب سایت حوزه­ها و واحدهای تابعه دانشگاه؛

5-استقرار نظام آماری متمرکز با ایجاد ارتباط مداوم و مستمر با حوزه­ها و واحدهای ذیربط دانشگاه به منظور به ­روزرسانی آن و ایجاد بسترهای لازم برای تهیه و تولید آمار و اطلاعات مورد نیاز حوزه­ها و واحدهای مرتبط دانشگاه؛

6-نیازسنجی و انجام اقدامات لازم جهت ارائه سرویس­های مورد نیاز کاربران دانشگاه (اعضای هیأت علمی، کارکنان، دانشجویان و مدیران) در حوزه فناوری اطلاعات و فضای مجازی، برای تمامی حوزه­ها و واحدهای مرتبط دانشگاه؛

7-ایجاد زیرساخت­های سخت­ افزاری و نرم افزاری مورد نیاز برای آموزش مجازی در دانشگاه و واحدهای تابعه آن با مشارکت حوزه تخصصی ذیربط؛

8-ایجاد زیرساخت­های لازم، نظارت و بسترسازی مناسب برای تسهیل امور مربوط به اتوماسیون اداری در سطح کل دانشگاه؛

9-برنامه­ ریزی به منظور ایجاد، تقویت و به­روزرسانی سیستم­های شبکه­ای (اینترنت و اینترانت) در کلیه واحدهای دانشگاه؛

10- زمینه­ سازی و ایجاد بسترهای لازم برای تحقق تدریجی و کامل دولت الکترونیک در دانشگاه؛

11- انجام سایر وظایف محوله از سوی معاونت برنامه­ ریزی و فناوری اطلاعات.