نحوه نامگذاری دامنه های دانشگاه ( جهت ثبت در DNS دانشگاه) نحوه نامگذاری دامنه های دانشگاه ( جهت ثبت در DNS دانشگاه)

ماده 1 : از آنجائیکه دامنه (domain) دانشگاه تهران خود سه بخشی است (ut.ac.ir) لازم است اسامی دامنه ها به گونه ای باشد که فقط یک بخش دیگر به این دامنه اضافه شود .(مانند : press.ut.ac.ir )

ماده 2 : نام www فقط مختص Home Page اصلی دانشگاه تهران می باشد و پیشنهاد می شود حتی بخشی از یک اسم نیز شامل www  نباشد.

ماده 3 : اسامی دامنه ها فقط باید از حروف الفبا (a-z) و ارقام (0-9) تشکیل شده باشند.

ماده 4 : اعداد بکار رفته در اسم حاوی معنایی باشد (مانند : ICE2002) در هر صورت لازم است اعداد بکار رفته در انتهای نام بکار روند.

ماده 5 : هیچ اسمی نباید فقط شامل اعداد باشد و یا با عدد شروع شود.

ماده 6 :  اسامی بهتر است تا حد امکان کوتاه باشند. در هر صورت طول اسمی نبایداز 3 کاراکتر کمتر و  از 12 کاراکتر بیشتر باشد.

ماده 7 : اسامی که مختص  کاربرهای  خاص در شبکه می باشد مانند : info , mail , dns ,ftp , web , gopher , news , admin , ns , و .... مختص مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی دانشگاه می باشد و قابل ثبت نمی باشد..

ماده 8 : چنانچه دامنه ای برای ارائه خدمات جامع در دانشکده و یا گروه و یا رشته خاصی استفاده می شود ، نا م آن بایدبر گرفته از نام مخفف آن دانشکده یا گروه یا رشته باشد.( مانند : دانشکده علوم fos ، گروه برق و کامپیوترece)

ماده 9 : اگر دامنه ای برای ارائه خدمات خاصی در دانشکده یا گروه بکار برده می شود ، نام آن می تواند ترکیبی از نام دانشکده  و کاربرد خاص آن باشد. (مانند : سرور پست الکترونیکی دانشکده دامپزشکی vetmail)

ماده 10 : اسامی دامنه ها نمی تواند شامل کلمه UT باشد .(مانند: nameut.ut.ac.ir قابل قبول نمی باشد.)

ماده 11 : در سایر نامها از قبیل  نام مکانهای طبیعی در ایران ( البرز ، زاگرس ، الوند ، دماوند و....) و نام شهرها و استانهای ایران ( تهران - خراسان ) و یا نام پدیده های طبیعی ( خورشید ، پگاه ، شفق) و یا اسامی خاص که دارای معنای خاصی می باشد نمی تواند مورد استفاده قرار گیرد.

ماده 12 : نامگذاری پیشنهادی بنابر هر یک از اولویتهای فوق الذکر پس از تصویب شورای پژوهشی دانشکده به مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی ارائه می گردد. مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی پس از تطابق نامگذازی با آئین نامه و احراز تکراری نبودن آنرا در DNS دانشگاه ثبت و نتیجه را به واحد پیشنهاد دهنده منعکس خواهد نمود . در نهایت در صورت عدم موافقت  شورای مرکز  مورد نام پیشنهادی لازم است دانشکده و یا واحد مربوطه طی توافق با کارشناسان مربوطه مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی نام سایت را نهایی نمایند.

ماده 13 : هیچ DNS دیگری غیر از DNS اصلی دانشگاه ( مستقر در مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی) رسمیت نخواهد داشت.